Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μέτρηση της χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού που παράγεται από τα ευρωπαϊκά θε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/08/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
COMM/DG/AWD/2016/387.
Μέτρηση της χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού που παράγεται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και μεταδίδεται από την τηλεόραση....
Παροχή υπηρεσίας παρακολούθησης και μέτρησης της χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού που παράγεται από τα θεσμικά όργανα και τίθεται στη διάθεση των μέσων ενημέρωσης και άλλων ενδιαφερόμενων κοινών. Η ζητούμενη υπηρεσία συνίσταται στην παρακολούθηση και μέτρηση της χρήσης των εικόνων βίντεο που διανέμονται από το σύνολο των καναλιών διανομής των 2 ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων από κατάλογο τηλεοπτικών καναλιών που έχει προκαθοριστεί από τα θεσμικά όργανα. Ο εν λόγω κατάλογος αποτελείται από κανάλια των κρατών μελών, χωρών εκτός της Ένωσης και πανευρωπαϊκά κανάλια.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
01/07/2016 00:00
18/08/2016 12:00
25/08/2016 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 125-222905
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/07/2016 00:00