Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
16.ESI.OP.077 Χρηματοδοτικός μηχανισμός συνεργασίας για την άμυνα (CFM).
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/06/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/08/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
16.ESI.OP.077.
16.ESI.OP.077 Χρηματοδοτικός μηχανισμός συνεργασίας για την άμυνα (CFM).
Πρόκειται να παρασχεθούν οι εξής υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στον ΕΟΑ με στόχο την ανάλυση, τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και διαχείριση του χρηματοδοτικού μηχανισμού συνεργασίας για την άμυνα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα του διαγωνισμού, που διατίθενται στη διεύθυνση ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών που αναφέρεται ανωτέρω στο σημείο I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/06/2016 00:00
22/08/2016 17:00
23/08/2016 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 122-218038
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/06/2016 00:00