Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με το σύστημα υποστήριξης της δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την ε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
562/PP/GRO/SME/16/F/102.
Μελέτη σχετικά με το σύστημα υποστήριξης της δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα των ΜΜΕ.
Ο στόχος της παρούσας σύμβασης είναι ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης της δέουσας επιμέλειας των ΜΜΕ: 1) για να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων του (επικείμενου) κανονισμού για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος αυτοπιστοποίησης της δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα των υπεύθυνων εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, 2) να περιορίσει ή/και να αντισταθμίσει τον διοικητικό φόρτο που επιβάλλεται στις ΜΜΕ από τη νομοθεσία της ΕΕ για ορυκτά που προέρχονται από ζώνες συγκρούσεων και 3) να παράσχει στις ΜΜΕ ικανότητα δέουσας επιμέλειας έτσι ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε ολοένα και περισσότερες παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες σε περιοχές χωρίς συγκρούσεις. Για την επίτευξη του στόχου της η σύμβαση θα παράσχει: α) ανάλυση του τομέα των ΜΜΕ της ΕΕ που εισάγουν κασσίτερο, βολφράμιο, ταντάλιο και χρυσό (3TG), β) απλούστευση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων δέουσας επιμέλειας των ΜΜΕ, γ) σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου συστήματος στήριξης των ΜΜΕ σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
21/07/2016 00:00
20/09/2016 16:00
22/09/2016 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 139-251114 Προκήρυξη διαγωνισμού 21/07/2016 00:00