Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτες στήριξης για την ανάπτυξη κριτηρίων πολιτικής για 3 ομάδες προϊόντων: «Κ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/08/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/SVQ/2016/B.5/5001/OC
Μελέτες στήριξης για την ανάπτυξη κριτηρίων πολιτικής για 3 ομάδες προϊόντων: «Κέντρα δεδομένων», «Συντήρηση των δημοσίων...
Πρέπει να αναπτυχθούν κριτήρια για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις για τις ομάδες προϊόντων «Κέντρα δεδομένων» (παρτίδα 1) και «Συντήρηση των δημοσίων χώρων» (παρτίδα 2). Για την ομάδα προϊόντων «Εξοπλισμός απεικόνισης» (παρτίδα 3) τα κριτήρια για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις πρέπει να αναθεωρηθούν και τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ πρέπει να τροποποιηθούν.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
05/07/2016 00:00
26/08/2016 23:59
02/09/2016 12:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη κριτηρίων για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ για την ομάδα προϊόντων: «Κέντρα...
Η σύμβαση αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών προς την Επιτροπή για την υποστήριξη της ανάπτυξης ή αναθεώρησης των κριτηρίων για το οικολογικό σήμα της ΕΕ και τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ για τις υπό εξέταση διαφορετικές ομάδες προϊόντων. Για την παρτίδα 1 ζητείται η παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη κριτηρίων για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ για την ομάδα προϊόντων «Κέντρα δεδομένων».
Παρτίδα 2
Παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη κριτηρίων για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ για την ομάδα προϊόντων: «Συντήρηση...
Η σύμβαση αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών προς την Επιτροπή για την υποστήριξη της ανάπτυξης ή αναθεώρησης των κριτηρίων για το οικολογικό σήμα της ΕΕ και τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ για τις υπό εξέταση διαφορετικές ομάδες προϊόντων. Για την παρτίδα 2 ζητείται η παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη κριτηρίων για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ για την ομάδα προϊόντων «Συντήρηση των δημοσίων χώρων».
Παρτίδα 3
Παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη κριτηρίων για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ για την ομάδα προϊόντων:...
Η σύμβαση αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών προς την Επιτροπή για την υποστήριξη της ανάπτυξης ή αναθεώρησης των κριτηρίων για το οικολογικό σήμα της ΕΕ και τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ για τις υπό εξέταση διαφορετικές ομάδες προϊόντων. Για την παρτίδα 3 ζητείται η παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη κριτηρίων για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ για την ομάδα προϊόντων «Εξοπλισμός απεικόνισης».
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 127-227370
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/07/2016 00:00