Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διερεύνηση μέτρων για την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας του EMAS σε αρχές και...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/06/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/08/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.A.1/SER/2016/0027.
Διερεύνηση μέτρων για την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας του EMAS σε αρχές και οργανισμούς.
Στις 2.12.2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε μια δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία, η οποία περιλαμβάνει ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία. Το παράρτημα του σχεδίου δράσης καθορίζει το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων. Μία από τις δράσεις που προβλέπονται σε αυτό το σχέδιο δράσης είναι η δέσμευση της Επιτροπής να αναλάβει δράση για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της πρόσληψης του συστήματος οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου της ΕΕ (EMAS). Σε αυτό το πλαίσιο, ο στόχος της παρούσας σύμβασης είναι να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να δημιουργηθεί επιπλέον προστιθέμενη αξία για οργανισμούς και αρχές με βάση τις υφιστάμενες βασικές απαιτήσεις του EMAS, όπως η επαληθευμένη από τρίτα μέρη νομική συμμόρφωση και κατάρτιση εκθέσεων. Θα πρέπει να εξεταστεί ιδιαιτέρως η ανάπτυξη καινοτόμων μέτρων, όπως νομοθετικές ελαφρύνσεις βασιζόμενες σε επαληθευμένη από οργανισμούς συμμόρφωση και η διευκόλυνση επαληθευμένης κατάρτισης εκθέσεων και ανταλλαγής πληροφοριών με αρχές και ενδιαφερόμενα μέρη.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
28/06/2016 00:00
22/08/2016 16:00
05/09/2016 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 122-218065
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/06/2016 00:00