Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με το μέλλον του μεταποιητικού τομέα - εξελίξεις των πολιτικών κα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/06/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/08/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
150009/4055.
Μελέτη σχετικά με το μέλλον του μεταποιητικού τομέα - εξελίξεις των πολιτικών και πρακτικές μαθητείας σε επιλεγμένα κράτη μέλη...
Παρτίδα 1 — αναλυτική επισκόπηση της μαθητείας στον μεταποιητικό τομέα σε επιλεγμένα κράτη μέλη της ΕΕ και σε ανταγωνιστικές περιφέρειες του κόσμου. Παρτίδα 2 — προσαρμογή προγραμμάτων διττής μαθητείας σε διαρθρωτικές αλλαγές και τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις στον μεταποιητικό τομέα — παραδείγματα περιπτωσιολογικών μελετών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
29/06/2016 00:00
04/08/2016 17:00
11/08/2016 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Αναλυτική επισκόπηση της μαθητείας στον μεταποιητικό τομέα σε επιλεγμένα κράτη μέλη της ΕΕ και σε ανταγωνιστικές περιφέρειες... Όπως αναφέρεται λεπτομερώς στα έγγραφα διαγωνισμού.
Παρτίδα 2 Προσαρμογή προγραμμάτων διττής μαθητείας σε διαρθρωτικές αλλαγές και τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις στον μεταποιητικό τομέα —... Όπως αναφέρεται λεπτομερώς στα έγγραφα διαγωνισμού.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 123-219855 Προκήρυξη διαγωνισμού 29/06/2016 00:00