Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον σχεδιασμό, την προμήθεια και τη συντήρηση της υ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/08/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2016/G.6/0003/OC.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον σχεδιασμό, την προμήθεια και τη συντήρηση της υποδομής του νέου συστήματος ψηφιακού...
Το νέο σύστημα ψηφιακού ταχογράφου (DT) αποτελείται από μια μονάδα οχήματος, η οποία εγκαθίσταται στην καμπίνα του οχήματος και συνδέεται με έναν αισθητήρα κίνησης, ο οποίος εγκαθίσταται κοντά στο κιβώτιο ταχυτήτων του οχήματος. Ο εν λόγω εξοπλισμός επιτρέπει την καταγραφή των δραστηριοτήτων οδήγησης. Έχει σχεδιαστεί μια υποδομή η οποία βασίζεται τόσο σε κρυπτογράφηση συμμετρικού κλειδιού όσο και σε κρυπτογράφηση δημόσιου κλειδιού για την ασφάλεια των λειτουργιών και των αλληλεπιδράσεων των στοιχείων (δηλ., επικοινωνία μονάδας οχήματος-κάρτας, επικοινωνία μονάδας οχήματος-αισθητήρα κίνησης, επικοινωνία μονάδας οχήματος-εξωτερικής μονάδας GNSS, λήψη δεδομένων κάρτας και μονάδας οχήματος, επεξεργασία δεδομένων κάρτας). Για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης των στοιχείων του νέου ψηφιακού ταχογράφου, θα πρέπει να διανεμηθούν δείγματα κλειδιών και πιστοποιητικών στους κατασκευαστές των στοιχείων του ψηφιακού ταχογράφου πριν από την εγκατάσταση των συστημάτων της Ευρωπαϊκής Αρχής Έκδοσης Πιστοποιητικών Ρίζας (ERCA). Για την υποστήριξη της λειτουργίας του νέου ψηφιακού ταχογράφου, απαιτείται ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η συντήρηση των συστημάτων που παρέχουν τις υπηρεσίες ERCA, ειδικότερα τις λειτουργίες της αρχής έκδοσης πιστοποιητικών ρίζας και τις λειτουργίες διανομής συμμετρικών κλειδιών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
09/07/2016 00:00
11/08/2016 23:59
17/08/2016 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 131-234334
Προκήρυξη διαγωνισμού
09/07/2016 00:00