Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με την ολοκληρωμένη αξιολόγηση της πολιτικής της ΕΕ για τα γλυκά ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/06/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/08/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.C.2/SER/2016/0030.
Μελέτη σχετικά με την ολοκληρωμένη αξιολόγηση της πολιτικής της ΕΕ για τα γλυκά ύδατα και το θαλάσσιο περιβάλλον, σχετικά με τα...
Η προκηρυσσόμενη σύμβαση αφορά (Α) την αξία του καθαρού νερού ως στοιχείου για την ευρωπαϊκή οικονομία και (Β) την ολοκληρωμένη αξιολόγηση της πολιτικής στο πλαίσιο της συνολικής νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα και το θαλάσσιο περιβάλλον. Το τμήμα A θα συμβάλλει στην αύξηση της κατανόησης της πλήρους αξίας του νερού και των υπηρεσιών ύδατος καθώς και του τρόπου με τον οποίο οι υδάτινοι πόροι συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών. Θα παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα. Το τμήμα Β θα υποστηρίξει την ικανότητα της Επιτροπής για την αξιολόγηση των πολιτικών η οποία επικεντρώνεται γύρω από τα μοντέλα των φυσικών, χημικών και βιολογικών πτυχών των γλυκών υδάτων και των θαλάσσιων περιβαλλόντων. Τα εν λόγω μοντέλα τηρούνται από την Επιτροπή και δεν αποτελούν μέρος της προκηρυσσόμενης σύμβασης. Αντ' αυτού, η σύμβαση θα συμβάλλει στη συλλογή και προετοιμασία δεδομένων εισόδου σχετικά με τις περιβαλλοντικές πιέσεις, το κόστος και την απόδοση των μέτρων που θα ληφθούν, τον καθορισμό σεναρίων και την κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση του αποτελέσματος των μοντέλων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
29/06/2016 00:00
22/08/2016 16:00
02/09/2016 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 123-219871 Προκήρυξη διαγωνισμού 29/06/2016 00:00