Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εξωτερική ποιοτική αξιολόγηση της απόδοσης των εργαστηρίων που συμμετέχουν στο Ε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/06/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OJ/2016/OCS/6197/01.
Εξωτερική ποιοτική αξιολόγηση της απόδοσης των εργαστηρίων που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εποπτείας Μικροβιακής Αντοχής...
Στόχοι της σύμβασης είναι: η αξιολόγηση της ακρίβειας των αποτελεσμάτων των ποσοτικών ελέγχων ευαισθησίας σε αντιμικροβιακά σύμφωνα με τις αναφορές των συμμετεχόντων ατομικών εργαστηρίων και η αξιολόγηση της συνολικής συγκρισιμότητας των αποτελεσμάτων ελέγχων, τα οποία συλλέγονται σε τακτική βάση, μεταξύ εργαστηρίων και κρατών μελών της ΕΕ/του ΕΟΧ. Η εξωτερική αξιολόγηση ποιότητας θα πρέπει να παράσχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την απόδοση και τη συγκρισιμότητα των αναφερόμενων αποτελεσμάτων ελέγχων μεταξύ συμμετεχόντων εργαστηρίων και συμμετεχουσών χωρών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
30/06/2016 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
30/09/2016 16:30
07/10/2016 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 165-296589 Διορθωτικό 27/08/2016 00:00
2016/S 124-221554 Προκήρυξη διαγωνισμού 30/06/2016 00:00