Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο: υπηρεσίες νομικών συμβουλών - Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
HR/R3/PO/2016/011.
Σύμβαση-πλαίσιο: υπηρεσίες νομικών συμβουλών - Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο.
Τα γραφεία υποδοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο παρέχουν υπηρεσίες νομικών συμβουλών κυρίως στους μόνιμους και λοιπούς υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και στους συνταξιούχους, τους συμβίους τους και τα μέλη της οικογένειάς τους τα οποία διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Η παρούσα σύμβαση έχει στόχο τη σύναψη 2 συμβάσεων-πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών νομικών συμβουλών όσον αφορά τη βέλγικη νομοθεσία (παρτίδα 1) και τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου (παρτίδα 2) στους ακόλουθους τομείς: — δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, — δίκαιο περί ακινήτων, — φορολογικό δίκαιο, — οικογενειακό δίκαιο, και — ιδιωτικό διεθνές δίκαιο σχετικά με τους παραπάνω τομείς. καθώς και τους ακόλουθους τομείς που αφορούν κυρίως τους συμβίους των μονιμων και λοιπών υπαλλήλων στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας: — εργατικό δίκαιο και κοινωνικό δίκαιο, — δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
06/07/2016 00:00
05/09/2016 23:59
09/09/2016 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παροχή υπηρεσιών νομικών συμβουλών για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες
Βλέπε τη διαδικτυακή διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3).
Παρτίδα 2
Παροχή υπηρεσιών νομικών συμβουλών για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στο Λουξεμβούργο
Βλέπε τη διαδικτυακή διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 128-229215
Προκήρυξη διαγωνισμού
06/07/2016 00:00