Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Κατάρτιση λογαριασμών για τους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της ε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/08/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/SVQ/2016/J.5/0054/OC
Κατάρτιση λογαριασμών για τους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της εργασίας (ELIOD).
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να καταρτίσει λογαριασμούς για τους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της εργασίας για την περίοδο 2010-2013, ώστε να παρέχει υποστήριξη στις σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες που ορίστηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου ELIOD. Ο ανάδοχος πρέπει να εκτιμήσει λογαριασμούς για τη μεικτή ενεργειακή χρήση, το διοξείδιο του άνθρακα, τις εκπομπές N20, μεθανίου, NOx, SOx, και NH3, τις επαγγελματικές και εργασιακές δεξιότητες, όλους ανά τομέα δραστηριοτήτων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
08/07/2016 00:00
25/08/2016 12:00
31/08/2016 12:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 130-232459 Προκήρυξη διαγωνισμού 08/07/2016 00:00