Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική γραμματειακή υποστήριξη των ομάδων των κοινοποιημένων φορέων δυνάμει των...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/11/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/05/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
245/PP/ENT/IMA/13/1124.
Τεχνική γραμματειακή υποστήριξη των ομάδων των κοινοποιημένων φορέων δυνάμει των ακόλουθων οδηγιών - Παρτίδα 1: σχετικών με την...
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι ο ορισμός τεχνικής γραμματείας της ομάδας φορέων αξιολόγησης συμμόρφωσης που σχετίζονται με την οδηγία 97/23/EΚ περί εξοπλισμού υπό πίεση, εφεξής PED, και 2009/105/EΚ περί απλών δοχείων πίεσης, εφεξής SPVD, και την τεχνική γραμματεία της ομάδας κοινοποιημένων φορέων που σχετίζονται με την οδηγία 2009/142/EΚ περί συσκευών καύσης αερίου (εφεξής GAD).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
23/11/2013 04:00
31/05/2013 23:59
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
31/05/2013 23:59
12/06/2013 10:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Τεχνική γραμματεία για τους κοινοποιημένους φορείς που σχετίζονται με την οδηγία 2009/105/ΕΚ για τα απλά δοχεία πίεσης και την... Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί να ορίσει την τεχνική γραμματεία της ομάδας αξιολόγησης της συμμόρφωσης φορέων σχετικά με την οδηγία 97/23/EΚ περί εξοπλισμού υπό πίεση (εφεξής PED) και 2009/105/ΕΚ περί απλών δοχείων πίεσης (εφεξής SPVD). Η ομάδα τιτλοδοτείται η Οδηγία Εξοπλισμού υπό Πίεση/Οδηγία Απλών Δοχείων Πίεσης — Φόρουμ Φορέων Αξιολόγησης Συμμόρφωσης, εφεξής PED/SPVD — CABF.
Παρτίδα 2 Τεχνική γραμματεία για τους κοινοποιημένους οργανισμούς που σχετίζονται με την οδηγία 2009/142/EΚ σχετικά με τις συσκευές καύσης... Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί να ορίσει τεχνική γραμματεία της ομάδας κοινοποιημένων φορέων που σχετίζονται με την οδηγία 2009/142/EΚ σχετικά με συσκευές καύσης αερίου.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 228-395813 Προκήρυξη διαγωνισμού 23/11/2013 04:00
2013/S 074-122733 Προκήρυξη διαγωνισμού 16/04/2013 00:00