Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
16.ESI.OP.137 Aρχιτεκτονικές για πολυλειτουργικούς αισθητήρες ραδιοσυχνοτήτων κα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/10/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
16.ESI.OP.137.
16.ESI.OP.137 Aρχιτεκτονικές για πολυλειτουργικούς αισθητήρες ραδιοσυχνοτήτων και οπτοηλεκτρονικής ενσωματωμένους σε πλατφόρμες RPAS...
Πρόκειται να παρασχεθούν οι εξής υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης: Α. υπηρεσίες παροχής συμβουλών προς τον ΕΟΑ που αποσκοπούν στην προετοιμασία για τον εντοπισμό, τον προσδιορισμό και την επιλογή των έργων που σχετίζονται με τις βασικές δεξιότητες και ικανότητες (KSC) για τον τομέα της άμυνας, Β. ενίσχυση, εντοπισμός, επιλογή και υποστήριξη των σχεδίων σχετικά με βασικές δεξιότητες και ικανότητες (KSC) στον τομέα της άμυνας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα του διαγωνισμού, που διατίθενται στη διεύθυνση ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών που αναφέρεται ανωτέρω στο σημείο I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
16/07/2016 00:00
12/10/2016 17:00
13/10/2016 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 136-243991
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/07/2016 00:00