Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
16.CAT.OP.89: Σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών για την παροχή ασκήσεων προσέγγισης για ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/08/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
16.CAT.OP.89.
16.CAT.OP.89: Σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών για την παροχή ασκήσεων προσέγγισης για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων σχετικά με την...
Πρόκειται να παρασχεθούν οι εξής υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης: παροχή ασκήσεων προσέγγισης για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων σχετικά με την ασφάλεια/άμυνα στον κυβερνοχώρο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα του διαγωνισμού, που διατίθενται στη διεύθυνση ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών που αναφέρεται ανωτέρω στο σημείο I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
20/07/2016 00:00
23/08/2016 17:00
24/08/2016 00:00
29/08/2016 17:00
30/08/2016 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 138-249726 Προκήρυξη διαγωνισμού 20/07/2016 00:00