Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
UCA 16/037 - Παροχή οπτικοακουστικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσ...
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/01/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
UCA 16/037.
UCA 16/037 - Παροχή οπτικοακουστικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Το βασικό σχέδιο που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης περιγράφεται ακολούθως: Στόχος της σύμβασης είναι η παροχή ενός ευρέος φάσματος οπτικοακουστικών υπηρεσιών για τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν την παροχή καθημερινών οπτικοακουστικών υπηρεσιών και την κάλυψη των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και των δραστηριοτήτων του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και άλλων εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου. Ο ανάδοχος πρέπει να παράσχει κατάλληλο προσωπικό και εξοπλισμό για την υποστήριξη της ομαλής εκτέλεσης της ροής εργασιών οπτικοακουστικών υπηρεσιών στη ΓΓΣ. Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τους ενίοτε πολύ απαιτητικούς χρόνους απόκρισης που ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης και να κινητοποιεί αναλόγως τους απαραίτητους πόρους. Για μια πιο λεπτομερή περιγραφή, ανατρέξτε στα έγγραφα της σύμβασης και κυρίως στη «Γενική επισκόπηση» του παραρτήματος II — «Τεχνικές προδιαγραφές» στη διεύθυνση https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1690
Υπηρεσίες
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
27/07/2016 00:00
10/01/2017 23:59
09/09/2016 16:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 165-296610
Διορθωτικό
27/08/2016 00:00
2016/S 143-258102
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/07/2016 00:00