Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση ενός καταλόγου προεπιλεγμένω...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Ημερομηνία έναρξης:
19/07/2016
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
31/01/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
D/G15/1603
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση ενός καταλόγου προεπιλεγμένων υποψηφίων για την παροχή λύσεων ανοικτής...
The list of pre-selected candidates for Open Sources Solutions and Databases will be valid over a period of four years in total. The list will be divided into seven sub lists (lots). The maximum value of contracts under any sub lists is defined in per sub list per calendar year. • Sub list 1 – Company Information • Sub list 2 – Real-time Media Monitoring and Reporting • Sub list 3 – News Media Database • Sub list 4 – Country / Security risk database • Sub list 5 - Maritime intelligence solution • Sub list 6 – Provision of information on terrorist entities and terrorist/extremist propaganda • Sub list 7 - Access to case law and academic journals
Υπηρεσίες
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (CEI) Προεπιλογή υποψηφίων
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
19/07/2016 00:00
31/01/2020 00:00
Υποκατάλογοι
Αριθμός υποκαταλόγου Τίτλος Περιγραφή
Υποκατάλογος D/G15/1603/1
Sub list 1 - Company Information
Υποκατάλογος D/G15/1603/2
Sub list 2 - Real-time Media Monitoring and Reporting
Υποκατάλογος D/G15/1603/3
Sub list 3 - News Media Database
Υποκατάλογος D/G15/1603/4
Sub list 4 - Country / Security risk database
Υποκατάλογος D/G15/1603/5
Sub list 5 - Global vessel database with live tracking function
Υποκατάλογος D/G15/1603/6
Sub list 6 - Provision of information on terrorist entities and terrorist/extremist propaganda
Υποκατάλογος D/G15/1603/7
Sub list 7 - Access to case law and academic journals
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 137-246827
Προκήρυξη διαγωνισμού
19/07/2016 04:00