Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανάπτυξη ευρωπαϊκής προσέγγισης για την αξιολόγηση της επίδοση πυραντοχής προσόψ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
531/PP/GRO/IMA/16/1133/9108.
Ανάπτυξη ευρωπαϊκής προσέγγισης για την αξιολόγηση της επίδοση πυραντοχής προσόψεων.
Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης για την αξιολόγηση της επίδοσης πυραντοχής προσόψεων και τον καθορισμό όλων των σχετικών λεπτομερειών και ταξινομήσεων έτσι ώστε η μέθοδος να χρησιμοποιείται για εναρμονισμένα πρότυπα προϊόντων (στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης - CEN) και για τα ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης (στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τεχνικών Εγκρίσεων - EOTA) για τα συναφή προϊόντα δομικών κατασκευών (κιτ) εντός του πλαισίου εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1693
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
23/07/2016 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
19/09/2016 16:00
21/09/2016 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 141-254268 Προκήρυξη διαγωνισμού 23/07/2016 00:00