Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης και προβολή - ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα μέσα ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/08/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
PO/2016-12/A2.
Σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης και προβολή - ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα μέσα ενημέρωσης, PO/2016-12/A2.
Για την παρούσα σύμβαση έχουν σχεδιαστεί 3 ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και τη διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων και επισκέψεων μελέτης για τα μέσα ενημέρωσης. Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν, κυρίως, στην έδρα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στις Βρυξέλλες ή σε οποιοδήποτε από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά ενδέχεται επίσης να πραγματοποιηθούν στις υποψήφιες χώρες, στις χώρες που καλύπτει η πολιτική γειτονίας της ΕΕ ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει τη δημιουργία και διοργάνωση επιγραμμικών εκδηλώσεων για πιο εξειδικευμένα μέσα ενημέρωσης. Ανάλογα με το θέμα και τους διαθέσιμους πόρους, ενδέχεται να απευθύνονται σε ένα ευρύτερο κοινό ενδιαφερόμενων υποψηφίων. Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει προπαρασκευαστικές ή επακόλουθες δραστηριότητες για τις ενημερωτικές εκδηλώσεις και τα σεμινάρια που θα διοργανωθούν στο πλαίσιο των ενοτήτων 1 και 2, ή άλλες δραστηριότητες σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης, για την ενθάρρυνση της δημιουργίας δικτύων και των ανταλλαγών μεταξύ των μέσων ενημέρωσης βάσει κοινού ενδιαφέροντος για τις υποθέσεις και τις πολιτικές της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
16/07/2016 00:00
25/08/2016 17:00
05/09/2016 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 136-244007
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/07/2016 00:00