Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εκτέλεση υπηρεσιών ελέγχου και επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Επι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Άνευ αντικειμένου
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
SANTE/2016/F6/028.
Εκτέλεση υπηρεσιών ελέγχου και επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Grange, Dunsany, κομητεία Meath, Ιρλανδία.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να συνάψει μια σύμβαση σχετικά με τον έλεγχο και την επιθεώρηση της παροχής και της διαχείρισης 5 εκ των κυριότερων υπηρεσιών υλικοτεχνικής υποστήριξης (διαχείριση εγκαταστάσεων, καθαρισμός, τροφοδοσία, βρεφονηπιακός σταθμός/ολοήμερος παιδικός σταθμός και υπηρεσίες ασφάλειας) τις οποίες διαχειρίζονται 4 εξωτερικοί ανάδοχοι.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
16/07/2016 00:00
Άνευ αντικειμένου
26/08/2016 12:00
Άνευ αντικειμένου
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 136-244008 Προκήρυξη διαγωνισμού 16/07/2016 00:00