Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συλλογική ασφάλεια έναντι ατυχημάτων και θανάτου για τα πρόσωπα που δεν υπάγοντα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/09/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/10/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
PMO/PO/2016/034.
Συλλογική ασφάλεια έναντι ατυχημάτων και θανάτου για τα πρόσωπα που δεν υπάγονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και...
Παροχή όσο το δυνατόν πληρέστερης ασφαλιστικής κάλυψης σε περίπτωση ατυχήματος και θανάτου, στα άτομα που επισκέπτονται ή δεν υπάγονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, τα οποία εργάζονται σε θεσμικά όργανα, οργανισμούς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
08/09/2016 00:00
10/10/2016 23:59
17/10/2016 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 173-310500
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/09/2016 00:00