Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή επιγραμμικών εργαλείων δοκιμών για υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας (eHealth...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/09/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/10/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
SANTE/2016/A4/022.
Παροχή επιγραμμικών εργαλείων δοκιμών για υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας (eHealth) και παροχή βοήθειας στη διοργάνωση διενέργειας...
Οι γενικοί στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάθεση της συντήρησης δοκιμών διαλειτουργικότητας σε εργαλείο δοκιμών (εργαλείο δοκιμών Gazelle) και των εγγράφων συνοπτικού φακέλου ασθενούς και ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (ePrescription) σε εργαλείο διαχείρισης εγγράφων (εργαλείο Art-Decor), στα πλαίσια της υποδομής ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας (eHealth). Τα εργαλεία Gazelle και Art-Decor είναι εργαλεία ανοικτού κώδικα και χρησιμοποιούνται ως αναφορά στη συγγραφή υποχρεώσεων της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Ο υποψήφιος μπορεί να προτείνει άλλα εργαλεία, εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις. Και τα δύο εργαλεία θα παρασχεθούν χρησιμοποιώντας το λογισμικό ως πρότυπο υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων υλισμικού και λογισμικού και των αναβαθμίσεων του απαραιτήτου λογισμικού με νέες εκδόσεις κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης να παράσχει βοήθεια στη διοργάνωση της διενέργειας δοκιμών στις εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην υποδομή ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας (eHealth) και προσφέρουν ειδικές συμβουλές/κατάρτιση σχετικά με τις δοκιμές διαλειτουργικότητας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
08/09/2016 00:00
05/10/2016 17:00
12/10/2016 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 173-310499 Προκήρυξη διαγωνισμού 08/09/2016 00:00