Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή τεχνικών συμβουλών και βοήθειας σε ζητήματα κτιρίων και στην εκτέλεση σχε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/09/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/10/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
SANTE/2016/F6/031.
Παροχή τεχνικών συμβουλών και βοήθειας σε ζητήματα κτιρίων και στην εκτέλεση σχεδίων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται το κτίριο στο οποίο στεγάζεται στο Grange, Dunsany, κομητεία Meath, Ιρλανδία, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που υπέχει ως μισθωτής, γεγονός που σημαίνει ότι θα απαιτηθούν εργασίες αποκατάστασης και ανακαίνισης τα επόμενα έτη. Στο πλαίσιο αυτό, ο ανάδοχος, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, θα παράσχει βοήθεια και τεχνικές συμβουλές στην Επιτροπή και θα συνδράμει την Επιτροπή κατά την υλοποίηση των σχεδίων συνολικά ή τμηματικά, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των προκαταρκτικών μελετών, της φάσης προγραμματισμού, του σχεδιασμού, της τεχνικής βοήθειας για την πρόσκληση υποβολής προσφορών, της παρακολούθησης και επίβλεψης της εκτέλεσης των εργασιών και της παροχής βοήθειας κατά την προσωρινή και τελική αποδοχή των εργασιών. Το κτίριο έχει μέγεθος 10 100 m2, και περιλαμβάνει γραφεία, αίθουσες αρχείου, αίθουσες πληροφορικής, αίθουσες συνεδριάσεων με καμπίνες διερμηνείας, παιδικό σταθμό και κεντρική κουζίνα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
01/09/2016 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
10/10/2016 16:00
12/10/2016 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 168-301765 Προκήρυξη διαγωνισμού 01/09/2016 00:00