Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών στον τομέα του ιατρικού ελέγχου απουσιών λόγω ασθενείας (εντός ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/08/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
HR/R3/PO/2015/047.
Παροχή υπηρεσιών στον τομέα του ιατρικού ελέγχου απουσιών λόγω ασθενείας (εντός και εκτός έδρας).
Στόχος της παρούσας σύμβασης είναι η διάθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεμονωμένων παρεχόντων υπηρεσίες, ομίλων μεμονωμένων παρεχόντων υπηρεσίες, κλινικών, ιατρείων ή προσωρινών κοινοπραξιών ειδικευμένων ιατρών στους τομείς που ορίζονται στις 4 παρτίδες κατωτέρω: — παρτίδα 1: παροχή εσωτερικών υπηρεσιών ιατρικού ελέγχου — Βρυξέλλες (BE), — παρτίδα 2: παροχή εσωτερικών υπηρεσιών ιατρικού ελέγχου — Λουξεμβούργο (LU), — παρτίδα 3: παροχή εσωτερικών υπηρεσιών ιατρικού ελέγχου — Ίσπρα (IT), και — παρτίδα 4: παροχή εξωτερικών υπηρεσιών ιατρικού ελέγχου — Βρυξέλλες (BE).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
20/07/2016 00:00
19/08/2016 23:59
26/08/2016 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παροχή εσωτερικών υπηρεσιών ιατρικού ελέγχου — Βρυξέλλες (BE)
Βλέπε τη διαδικτυακή διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3).
Παρτίδα 2
Παροχή εσωτερικών υπηρεσιών ιατρικού ελέγχου — Λουξεμβούργο (LU)
Βλέπε τη διαδικτυακή διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3).
Παρτίδα 3
Παροχή εσωτερικών υπηρεσιών ιατρικού ελέγχου — Ίσπρα (IT)
Βλέπε τη διαδικτυακή διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3).
Παρτίδα 4
Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών ιατρικού ελέγχου — Βρυξέλλες (BE)
Βλέπε τη διαδικτυακή διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 138-249746
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/07/2016 00:00