Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με την προοπτική της υπηρεσιοποίησης και άλλες μορφές παροχής προ...
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/COSME/2016/015.
Μελέτη σχετικά με την προοπτική της υπηρεσιοποίησης και άλλες μορφές παροχής προϊόντων-υπηρεσιών για τις ΜΜΕ στην ΕΕ.
Οι γενικοί στόχοι της εν λόγω μελέτης είναι: α) η παροχή μίας βάσης τεκμηρίωσης που θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει τις ΜΜΕ στην αξιοποίηση ευκαιριών από την υπηρεσιοποίηση και να κατευθυνθεί προς άλλες μορφές παροχής προϊόντων-υπηρεσιών, κυρίως υιοθετώντας επιχειρηματικά μοντέλα βασιζόμενα σε υπηρεσίες, β) η ανάπτυξη εργαλείων για να παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ανάπτυξη στον τομέα αυτόν, αναπτύσσοντας μια διεξοδική ανάλυση της υφιστάμενης και δυνητικής αγοράς για υπηρεσιοποίηση και άλλες μορφές παροχής προϊόντων-υπηρεσιών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
20/07/2016 00:00
14/09/2016 23:59
Άνευ αντικειμένου
19/09/2016 23:59
27/09/2016 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 138-249725 Προκήρυξη διαγωνισμού 20/07/2016 00:00