Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Στήριξη της πολιτικής έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των βιοπροϊόντων και βι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
2016/RTD/F2/OP/PP-04541-2016.
Στήριξη της πολιτικής έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των βιοπροϊόντων και βιοϋπηρεσιών.
Ο γενικός στόχος του παρόντος διαγωνισμού είναι η παροχή φάσματος νέων πληροφοριών και αναλύσεων που θα επιτρέψει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, στην επιστημονική κοινότητα, στους πρωτογενείς παραγωγούς, στις επιχειρήσεις και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να λαμβάνουν πιο εμπεριστατωμένες αποφάσεις σχετικά με καινοτόμα βιοπροϊόντα. Πιο συγκεκριμένα, θα έχει ως αποτέλεσμα την λήψη καλύτερων αποφάσεων όσον αφορά στα κατωτέρω: εάν και πότε θα πρέπει να εξετάζονται μέτρα πολιτικής για την υποστήριξη καινοτόμων βιοπροϊόντων, πού θα πρέπει να επικεντρώνεται η χρηματοδότηση έρευνας και καινοτομίας εντός του συνολικού πεδίου των βιοπροϊόντων, εάν και πότε θα πρέπει να επενδύεται στην κλιμακωτή αύξηση της παραγωγής καινοτόμων βιοπροϊόντων. Ο εν λόγω στόχος θα επιτευχθεί μέσω 3 ξεχωριστών αλλά συναφών καθηκόντων που περιλαμβάνουν την ανάλυση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου καινοτόμων βιοπροϊόντων, την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με εμπορικές και οικονομικές επιτυχίες εντός της ΕΕ και, τέλος, τον προσδιορισμό των κορυφαίων 20 καινοτόμων βιοπροϊόντων, των πλέον υποσχόμενων για ανάπτυξη κατά τα επόμενα 5–15 έτη.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
29/07/2016 00:00
30/09/2016 23:59
10/10/2016 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 145-261244
Προκήρυξη διαγωνισμού
29/07/2016 00:00