Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Καινοτόμα και επιχειρηματικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: περαιτέρω ανάπτυ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EAC/08/2016.
Καινοτόμα και επιχειρηματικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: περαιτέρω ανάπτυξη του HEInnovate.
Ο γενικός στόχος της παρούσας σύμβασης είναι η υποστήριξη των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, έτσι ώστε να γίνουν πιο καινοτόμοι και επιχειρηματικοί οργανισμοί μέσω της προώθησης της χρήσης του εργαλείου αυτοαξιολόγησης HEInnovate και μέσω του καθορισμού και της εφαρμογής απαραίτητων βελτιώσεων στη λειτουργία του εν λόγω εργαλείου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
23/07/2016 00:00
12/09/2016 15:00
13/09/2016 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 141-254266
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/07/2016 00:00