Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου σε θέματα σχέσεων με τον Τύπο PO/2016-09/P...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
PO/2016-09/PAR.
Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου σε θέματα σχέσεων με τον Τύπο PO/2016-09/PAR.
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η επιλογή ενός γραφείου Τύπου και δημοσίων σχέσεων, το οποίο θα συνδράμει την αναθέτουσα αρχή στην ευρεία προβολή των σημαντικών διακυβευμάτων που προκύπτουν από τη διοργανική επικοινωνία καθώς και σχεδίων που σχετίζονται με την Ευρώπη, μέσω των μέσων ενημέρωσης ευρείας απήχησης γενικά και των οπτικοακουστικών και περιφερειακών μέσων ενημέρωσης ειδικότερα, τουλάχιστον έως τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για τα ακόλουθα: — προώθηση καλύτερης πληροφόρησης σχετικά με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στη Γαλλία, τη λειτουργία τους και τις πολιτικές που εφαρμόζει η Ένωση, — ευρεία προβολή στα μέσα ενημέρωσης δραστηριοτήτων π.χ. εκδηλώσεων (όπως η Γιορτή της Ευρώπης, οι Διάλογοι με τους πολίτες, κ.λπ.) και των σχεδίων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρώπη, — δημιουργία ή εντοπισμός ευκαιριών προβολής στα μέσα ενημέρωσης, οι οποίες είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τα απτά οφέλη των δράσεων της Ευρώπης για τους πολίτες της Γαλλίας, — συνεργασία σε μια εκστρατεία δημοσίων σχέσεων παρακίνησης στην άσκηση του δικαιώματος ψήφου ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2019.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
22/07/2016 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
14/09/2016 16:00
23/09/2016 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 140-252567 Προκήρυξη διαγωνισμού 22/07/2016 00:00