Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες ανανέωσης προσόδων από διπλώματα ευρεσιτεχνίας και σημάτων.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/BRU/2016/I.4/5002/OC.
Υπηρεσίες ανανέωσης προσόδων από διπλώματα ευρεσιτεχνίας και σημάτων.
Για τη διατήρηση των δικαιωμάτων των κατοχυρωμένων με διπλώματα ευρεσιτεχνίας περιουσιακών στοιχείων και σημάτων, οι περιοδικές καταβολές θα πρέπει να πραγματοποιούνται στις υπηρεσίες καταχώρισης. Η ΕΕ διαθέτει χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από 800 αιτήσεις χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας και καταχωρίσεις και 600 καταχωρίσεις σήματος. Υπάρχουν ειδικευμένες εταιρείες που προσφέρουν τις εν λόγω υπηρεσίες πληρωμών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
29/07/2016 00:00
15/09/2016 23:59
21/09/2016 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 145-261246
Προκήρυξη διαγωνισμού
29/07/2016 00:00