Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παρακολούθηση της πρωτοβουλίας για την κοινωνική επιχειρηματικότητα (ΠΚΕ): συνερ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/COSME/2016/018.
Παρακολούθηση της πρωτοβουλίας για την κοινωνική επιχειρηματικότητα (ΠΚΕ): συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων κοινωνικής...
Ο EASME επιθυμεί να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Κύριος στόχος της παρούσας σύμβασης είναι να λάβει μία εκτενή μελέτη και ένα σύνολο επικυρωμένων συστάσεων που θα υποστηρίξουν την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας και περισσότερο παραδοσιακών, κερδοσκοπικών επιχειρήσεων. Οι ειδικοί στόχοι της σύμβασης είναι: 1) εκπόνηση μελέτης που α) θα περιλαμβάνει μία διεξοδική ανάλυση της συνεργασίας μεταξύ παραδοσιακών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας και β) θα ορίσει ένα σύνολο συστάσεων για τους διάφορους φορείς λήψης αποφάσεων, 2) οργάνωση διάσκεψης με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς και εμπειρογνώμονες με αντικείμενο τη συζήτηση του σχεδίου μελέτης και την επικύρωση των προτεινόμενων συστάσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
29/07/2016 00:00
21/09/2016 23:59
30/09/2016 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 145-261231
Προκήρυξη διαγωνισμού
29/07/2016 00:00