Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συστήματα διανομής επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές σε ολόκληρη την Ε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/08/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/10/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
FISMA/2015/146(04)/C.
Συστήματα διανομής επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης ανάπτυξης μίας ένωσης κεφαλαιαγορών, η Επιτροπή δεσμεύεται να αναλάβει μία ολοκληρωμένη αξιολόγηση των ευρωπαϊκών αγορών για επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των διαύλων διανομής και των επενδυτικών συμβουλών. Στόχος της παρούσας σύμβασης είναι η τεκμηρίωση της εν λόγω ολοκληρωμένης αξιολόγησης παρέχοντας στοιχεία και αριθμούς σχετικά με τα τρέχοντα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των ευρωπαϊκών αγορών όσον αφορά τα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
09/08/2016 00:00
06/10/2016 23:59
12/10/2016 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 152-274977
Προκήρυξη διαγωνισμού
09/08/2016 00:00