Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών μετάδοσης.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/09/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/11/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
PO/2016-15/A4.
Παροχή υπηρεσιών μετάδοσης.
Απαιτείται η προμήθεια υπηρεσιών μετάδοσης για τα ενημερωτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν, η σύμβαση υποδιαιρείται σε 2 παρτίδες ως ακολούθως: — Παρτίδα I: παροχή της αναγκαίας τεχνικής υποδομής για τη μετάδοση τηλεοπτικών υπηρεσιών υψηλής ευκρίνειας μέσω δορυφόρου, — Παρτίδα II: προμήθεια αμφίδρομων συνδέσεων βίντεο και παροχή υπηρεσιών για ad hoc μεταδόσεις οπτικοακουστικού υλικού.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
21/09/2016 00:00
09/11/2016 17:00
16/11/2016 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Παροχή της αναγκαίας τεχνικής υποδομής για τη μετάδοση τηλεοπτικών υπηρεσιών υψηλής ευκρίνειας μέσω δορυφόρου. Οι εν λόγω υπηρεσίες διαιρούνται σε 2 σκέλη: — Παρτίδα Ι (α): στις κύριες υπηρεσίες EbS (Europe by Satellite - Ευρώπη μέσω δορυφόρου) και EbS+ υπηρεσίες που λειτουργούν μόνιμα, — Παρτίδα Ι(β): υποδομή έκτακτης ανάγκης η οποία θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση κρίσης στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα αποτελέσουν αντικείμενο σύναψης σύμβασης υπηρεσιών απευθείας ανάθεσης.
Παρτίδα 2 Προμήθεια αμφίδρομων συνδέσεων βίντεο και παροχή υπηρεσιών για ad hoc μεταδόσεις οπτικοακουστικού υλικού Προμήθεια αμφίδρομων συνδέσεων βίντεο και παροχή υπηρεσιών για ad hoc μεταδόσεις οπτικοακουστικού υλικού. H εν λόγω υπηρεσία θα αποτελέσει αντικείμενο σύναψης σύμβασης-πλαισίου για παροχή υπηρεσιών.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 182-326121 Προκήρυξη διαγωνισμού 21/09/2016 00:00