Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Έρευνα για χρηματοδότηση μεσαίας κεφαλαιοποίησης.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/08/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
FISMA/2016/031/B.
Έρευνα για χρηματοδότηση μεσαίας κεφαλαιοποίησης.
Οι υπηρεσίες συνίστανται στη διενέργεια έρευνας σχετικά με πηγές χρηματοδότησης εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ήτοι i) στη διενέργειας της έρευνας αυτής καθεαυτής όπου το δείγμα εταιρειών έχει ήδη καθοριστεί και τα εργαλεία ανάλυσης έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της παρούσας μελέτης, ii) στην εφαρμογή των αναλυτικών εργαλείων που αναπτύχθηκαν κατά την πρώτη φάση της παρούσας μελέτης για την ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων που θα ληφθούν κατά την έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της αντιστοίχισής τους με δευτερογενή δεδομένα που αφορούν χαρακτηριστικά σε επίπεδο τραπεζών και σε επίπεδο εταιρειών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
05/08/2016 00:00
29/09/2016 23:59
07/10/2016 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 150-270676
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/08/2016 00:00