Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
DIGIT/R3/PO/2015/023 - PrinCESSe II - τμήμα 2 - απόκτηση προσωπικών εκτυπωτών, ο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/08/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/11/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
DIGIT/R3/PO/2015/023 — PrinCESSe II — lot 2
DIGIT/R3/PO/2015/023 - PrinCESSe II - τμήμα 2 - απόκτηση προσωπικών εκτυπωτών, ομαδικών εκτυπωτών A3, σαρωτών εγγράφων, συσκευών μη αναφοράς και...
Απόκτηση συσκευών αναφοράς για ειδικούς σκοπούς [προσωπικοί εκτυπωτές (ασπρόμαυροι ή έγχρωμοι), ομαδικοί έγχρωμοι εκτυπωτές A3, σαρωτές εγγράφων], απόκτηση συσκευών εξόδου και απεικόνισης μη αναφοράς καθώς και συσκευών καναλιού. Οι συσκευές εξόδου και απεικόνισης μη αναφοράς ανήκουν σε ένα φάσμα καθορισμένων κατηγοριών, όπως σχεδιογράφος, εκτυπωτής ετικετών, εκτυπωτής γραμμικού κώδικα, φορητός εκτυπωτής, φορητός σαρωτής ή εκτυπωτής φωτογραφιών. Οι συσκευές καναλιού είναι μη καθορισμένες συσκευές που παρέχουν λειτουργίες σχετικά με την εκτύπωση, αντιγραφή ή/και σάρωση εγγράφων, αλλά δεν ανήκουν στις καθορισμένες συσκευές όπως ορίζονται ανωτέρω. Παροχή βασικών υπηρεσιών (π.χ. συντήρηση) και προαιρετικών υπηρεσιών (π.χ. κατάρτιση). Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων για λεπτομέρειες.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://ec.europa.eu/dgs/informatics/procurement/calls_running/index_en.htm
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
19/08/2016 00:00
16/11/2016 15:00
18/11/2016 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 207-374161 Διορθωτικό 26/10/2016 00:00
2016/S 159-287253 Προκήρυξη διαγωνισμού 19/08/2016 00:00