Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την παροχή υποστήριξης όσον αφορά στην εφαρμογή τη...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.D.1/SER/2016/0041.
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την παροχή υποστήριξης όσον αφορά στην εφαρμογή της θεματικής στρατηγικής της ΕΕ για το έδαφος.
Ο στόχος της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών είναι η στήριξη της ΓΔ Περιβάλλοντος όσον αφορά στις τεχνικές, επιστημονικές και κοινωνικοοικονομικές πτυχές της προστασίας του εδάφους και της αειφόρου χρήσης της γης, στο πλαίσιο της εφαρμογής των μη νομοθετικών πυλώνων της θεματικής στρατηγικής για το έδαφος, καθώς και η στήριξη της υλοποίησης της ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για το έδαφος. Ειδικότερα, η σύμβαση υπηρεσιών θα καλύπτει τις ειδικές ανάγκες που σχετίζονται με: — την παραγωγή εκθέσεων σχετικά με τις επιστημονικές, τεχνικές και κοινωνικοοικονομικές πτυχές της προστασίας του εδάφους και της αειφόρου χρήσης της γης (δέσμη 1), — την οργάνωση και παροχή περιεχομένου για τον δικτυακό τόπο Europa και την πλατφόρμα διαδικτυακής συνεργασίας wiki σχετικά με μέσα πολιτικής που σχετίζονται με το έδαφος (δέσμη 2), — τη στήριξη της οργάνωσης εργαστηρίων (δέσμη 3).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
27/07/2016 00:00
12/09/2016 16:00
23/09/2016 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 143-258108
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/07/2016 00:00