Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Οικονομική και νομική ανάλυση των παραγόντων που οδηγούν σε χαμηλό ποσοστό δημοσ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/08/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
553/PP/GRO/IMA/16/9031.
Οικονομική και νομική ανάλυση των παραγόντων που οδηγούν σε χαμηλό ποσοστό δημοσιεύσεων ευκαιριών δημοσίων συμβάσεων στη...
Η Γερμανία έχει τη χαμηλότερη αξία προκηρύξεων συμβάσεων που δημοσιεύονται στο TED στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων [δεδομένα 2014: 1,1 % του ΑΕΠ (συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υπηρεσιών) ή 5,4 % των δημόσιων δαπανών για έργα, αγαθά και υπηρεσίες (εκτός των δημόσιων υπηρεσιών), σε σύγκριση με 4 % ή 22 % για τον μέσο όρο των χωρών στην ΕΕ των 28 αντίστοιχα]. Καθώς η μέση αξία των συμβάσεων στη Γερμανία πλησίασε τη μέση αξία όλων των χωρών της ΕΕ, αυτό σε συνδυασμό με τη χαμηλή συνολική αξία αποδεικνύει ότι ο συνολικός αριθμός συμβάσεων που δημοσιεύθηκαν στη Γερμανία στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων (όλες οι δημόσιες συμβάσεις άνω του ορίου) ήταν συγκριτικά χαμηλός. Αυτό ενδέχεται να εμποδίζει την αποτελεσματική δαπάνη δημοσίου χρήματος και να επηρεάζει τις γερμανικές και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από την άποψη των χαμένων επιχειρηματικών ευκαιριών. Ο γενικός στόχος της μελέτης είναι ο προσδιορισμός, βάσει άρτιας οικονομικής και νομικής ανάλυσης, των αιτιών για το χαμηλό ποσοστό δημοσιεύσεων στη Γερμανία. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα προς εκτέλεση καθήκοντα ανατρέξτε στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
24/08/2016 00:00
27/09/2016 16:00
28/09/2016 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 162-292002 Προκήρυξη διαγωνισμού 24/08/2016 00:00