Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αξιολόγηση αντίκτυπου των απειλών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASA.2016.HVP.10.
Αξιολόγηση αντίκτυπου των απειλών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
Αξιολόγηση των επιπτώσεων στον τομέα ασφάλειας των απειλών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε αεροσκάφη εμπορικών αερομεταφορών και των διαθέσιμων μέτρων μετριασμού.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
28/07/2016 00:00
12/09/2016 17:00
19/09/2016 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 144-259890
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/07/2016 00:00