Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Έξυπνα εργοστάσια σε νέα κράτη μέλη της ΕΕ.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/08/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/10/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
SMART 2016/1005.
Έξυπνα εργοστάσια σε νέα κράτη μέλη της ΕΕ.
Στόχος της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών είναι η ανάπτυξη μιας συνεκτικής, συντονισμένης και βιώσιμης προσέγγισης για τη στήριξη του βιομηχανικού τομέα στα νέα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με την υιοθέτηση της ιδέας των έξυπνων εργοστασίων και των σχετικών ψηφιακών τεχνολογιών όπως κυβερνοφυσικά συστήματα, Διαδίκτυο των πραγμάτων, ψηφιακός σχεδιασμός, προσομοίωση και αναλύσεις, προηγμένες τεχνολογίες λέιζερ, βιομηχανική ρομποτική, τρισδιάστατη εκτύπωση, κ.λπ. Η πρωτοβουλία συνάδει με τις δραστηριότητες που εκτελεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του βιομηχανικού τομέα στην Ευρώπη με την παροχή στήριξης στον ψηφιακό μετασχηματισμό του. Ειδικότερα θα συμβάλει στις προσπάθειες ανάπτυξης ενός δικτύου σταθμών ψηφιακής καινοτομίας στην Ευρώπη, όπου οι εταιρείες, ιδιαίτερα οι ΜΜΕ, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εμπειρογνωμοσύνη, εγκαταστάσεις ανάπτυξης και δοκιμών των ψηφιακών τεχνολογιών, καθώς και σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες καινοτομίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
12/08/2016 00:00
14/10/2016 23:59
28/10/2016 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 155-280015
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/08/2016 00:00