Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ασφάλιση κατά κινδύνων ατυχήματος, επαγγελματικών ασθενειών και φυσικού θανάτου ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/08/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/11/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
PMO3/PR/2016/027.
Ασφάλιση κατά κινδύνων ατυχήματος, επαγγελματικών ασθενειών και φυσικού θανάτου των υπαλλήλων, των προσωρινών υπαλλήλων και...
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπούμενη από την PMO («Paymaster Office» ή «Υπηρεσία διαχείρισης και εκκαθάρισης των ατομικών δικαιωμάτων»), επιφορτίστηκε από τα θεσμικά όργανα, τα όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το ευρωπαϊκό πανεπιστημιακό ινστιτούτο της Φλωρεντίας να συνάψει σύμβαση, προκειμένου να λάβει ασφαλιστήριο που θα καλύπτει τους κινδύνους ατυχημάτων, επαγγελματικές ασθένειες και φυσικό θάνατο των υπαλλήλων, των προσωρινών υπαλλήλων, των συμβασιούχων και των διαπιστευμένων βοηθών βουλευτών.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
26/08/2016 00:00
09/11/2016 23:59
22/09/2016 23:59
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 164-294887
Προκήρυξη διαγωνισμού
26/08/2016 00:00