Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
16.CPS.OP.HEL: Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τον επικεφαλής εκπαιδευτή για τα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/07/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
16.CPS.OP.HEL.
16.CPS.OP.HEL: Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τον επικεφαλής εκπαιδευτή για τα προγράμματα ελικοπτέρων του ΕΟΑ.
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τον επικεφαλής εκπαιδευτή για τα προγράμματα ελικοπτέρων του ΕΟΑ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα του διαγωνισμού, που διατίθενται στη διεύθυνση ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών που αναφέρεται ανωτέρω στο σημείο I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
30/07/2016 00:00
19/09/2016 16:00
22/09/2016 00:00
28/09/2016 17:00
29/09/2016 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 146-262822 Προκήρυξη διαγωνισμού 30/07/2016 00:00