Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών για εργασίες επισκευής και συντήρησης έργων δομικού σκελετού κα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/08/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/10/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
06A70/2016/M012.
Παροχή υπηρεσιών για εργασίες επισκευής και συντήρησης έργων δομικού σκελετού και έργων τελικής επεξεργασίας στα κτίρια του...
Νέα σύμβαση-πλαίσιο σχετικά με την επισκευή και συντήρηση έργων δομικού σκελετού και έργων τελικής επεξεργασίας στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Τα προβλεπόμενα τμήματα είναι τα ακόλουθα: μεταλλικές τεχνοκατασκευές, ξύλινες τεχνοκατασκευές, τεχνοκατασκευές εσωτερικού χώρου, επενδύσεις.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
04/08/2016 00:00
04/10/2016 23:59
11/10/2016 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 3 Επισκευή και συντήρηση έργων δομικού σκελετού και έργων τελικής επεξεργασίας στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο... Οι προς εκτέλεση υπηρεσίες αναφέρονται λεπτομερώς στις τεχνικές προδιαγραφές (παρτίδα 3: μεταλλικές τεχνοκατασκευές).
Παρτίδα 4 Επισκευή και συντήρηση έργων δομικού σκελετού και έργων τελικής επεξεργασίας στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο... Οι προς εκτέλεση υπηρεσίες αναφέρονται λεπτομερώς στις τεχνικές προδιαγραφές (παρτίδα 4: ξύλινες τεχνοκατασκευές).
Παρτίδα 5 Επισκευή και συντήρηση έργων δομικού σκελετού και έργων τελικής επεξεργασίας στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο... Οι προς εκτέλεση υπηρεσίες αναφέρονται λεπτομερώς στις τεχνικές προδιαγραφές (παρτίδα 5: τεχνικά έργα εσωτερικού χώρου).
Παρτίδα 6 Επισκευή και συντήρηση έργων δομικού σκελετού και έργων τελικής επεξεργασίας στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο... Οι προς εκτέλεση υπηρεσίες αναφέρονται λεπτομερώς στις τεχνικές προδιαγραφές (παρτίδα 6: επενδύσεις).
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 149-269294 Προκήρυξη διαγωνισμού 04/08/2016 00:00