Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αναθεώρηση της στρατηγικής «Κατασκευές 2020».
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/08/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/COSME/2016/019.
Αναθεώρηση της στρατηγικής «Κατασκευές 2020».
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η εκπόνηση μελέτης, η οποία θα αξιολογήσει την εφαρμογή της στρατηγικής «Κατασκευές 2020» μέχρι στιγμής και θα παράσχει συστάσεις για πιθανές προσαρμογές στη στρατηγική, λαμβάνοντας υπόψη τα πλαίσια των πρωτοποριακών πρωτοβουλιών της ΕΕ όπως η Ενεργειακή Ένωση, η στρατηγική ενιαίας αγοράς, η ενιαία ψηφιακή αγορά, η κυκλική οικονομία και η επερχόμενη ατζέντα δεξιοτήτων της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
11/08/2016 00:00
27/09/2016 23:59
04/10/2016 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 154-278314
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/08/2016 00:00