Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συνεργασία με τους εθνικούς δικαστές στον τομέα της νομοθεσίας για το περιβάλλον...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/08/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.E.2/FRA/2016/0043.
Συνεργασία με τους εθνικούς δικαστές στον τομέα της νομοθεσίας για το περιβάλλον.
Η σύμβαση-πλαίσιο αποσκοπεί στην παροχή βοήθειας προς τις υπηρεσίες της Επιτροπής για την εκτέλεση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που έχουν ως στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος συνεργασίας με τους εθνικούς δικαστές στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ, όπως η ανάπτυξη νέων ενοτήτων κατάρτισης σχετικά με το περιβαλλοντικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεών τους και της διοργάνωσης εργαστηρίων, καθώς και για τη διερεύνηση τρόπων διασφάλισης της μέγιστης αξιοποίησης των υλικών κατάρτισης σε εθνικό επίπεδο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
03/08/2016 00:00
19/09/2016 16:00
29/09/2016 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 148-267162
Προκήρυξη διαγωνισμού
03/08/2016 00:00