Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αγορά τούνελ ελέγχου των αποσκευών με ακτίνες Χ, πυλών ανίχνευσης μετάλλων, φορη...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/08/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
HR/R3/PO/2016/021.
Αγορά τούνελ ελέγχου των αποσκευών με ακτίνες Χ, πυλών ανίχνευσης μετάλλων, φορητών ανιχνευτών χειρός και όλων των λοιπών...
Η παρούσα σύμβαση στοχεύει στην αγορά τούνελ ελέγχου των αποσκευών με ακτίνες Χ, πυλών ανίχνευσης μετάλλων και εξαρτημάτων (παρτίδα 1), καθώς και κινητών εξοπλισμών ανίχνευσης, ανιχνευτών μετάλλων χειρός, ανιχνευτών N.R.B.C.E. (πυρηνικών/ραδιολογικών/βακτηριολογικών/χημικών/εκρηκτικών) και εξαρτημάτων (παρτίδα 2), για τα κτίρια στα οποία στεγάζεται ή/και διαχειρίζεται η Επιτροπή στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
10/08/2016 00:00
09/09/2016 23:59
19/09/2016 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Αγορά τούνελ ελέγχου των αποσκευών με ακτίνες Χ, πυλών ανίχνευσης μετάλλων και εξαρτημάτων
Βλέπε τη διαδικτυακή διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3).
Παρτίδα 2
Αγορά φορητών ανιχνευτών μετάλλων χειρός και εξαρτημάτων
Βλέπε τη διαδικτυακή διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 153-276550
Προκήρυξη διαγωνισμού
10/08/2016 00:00