Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες παρακολούθησης και ανάλυσης μέσων ενημέρωσης για τον Εκτελεστικό Οργαν...
Αναθέτουσα αρχή:
European Research Council Executive Agency (ERCEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/09/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/10/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ERCEA/A2/PO/2016/12.
Υπηρεσίες παρακολούθησης και ανάλυσης μέσων ενημέρωσης για τον Εκτελεστικό Οργανισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας.
Η προκηρυσσόμενη σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών θα παράσχει προς τον ERCEA υπηρεσίες παρακολούθησης, στατιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ανάλυσης παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ, καθώς και σε ορισμένες τρίτες χώρες. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα συμβάλουν στη συνεχή ανατροφοδότηση του ERCEA σχετικά με τη στρατηγική του. Επίσης, θα επιτρέψουν στον ERCEA να αντιδρά έγκαιρα σε εκθέσεις των μέσων ενημέρωσης και να δημοσιεύει δηλώσεις όταν απαιτείται ή να αντιδρά μέσω των οικείων διαύλων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι ζητούμενες υπηρεσίες μέσω της παρούσας σύμβασης-πλαισίου υπηρεσιών περιλαμβάνουν: — την παρακολούθηση της κάλυψης του ERCEA στα διάφορα μέσα ενημέρωσης (έντυπα, οπτικοακουστικά, επιγραμμικά και μέσα κοινωνικής δικτύωσης) στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, — την παροχή ανάλυσης και στατιστικών βάσει των πληροφοριών που θα συλλεχθούν μέσω της παρακολούθησης των μέσων ενημέρωσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
24/09/2016 00:00
28/10/2016 23:59
07/11/2016 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 185-331365
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/09/2016 00:00