Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υποστήριξης ως προς τη διεθνοποίηση των τουριστικών πρακτόρων της ΕΕ, την...
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/08/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/09/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/COSME/2016/030.
Παροχή υποστήριξης ως προς τη διεθνοποίηση των τουριστικών πρακτόρων της ΕΕ, την προώθηση των διευρωπαϊκών τουριστικών...
Ο γενικός στόχος του παρόντος διαγωνισμού είναι η συμβολή στην αύξηση των τουριστικών ροών από σημαντικές διεθνείς αγορές (Κίνα, Ινδία, Ασία, Βόρεια και Νότια Αμερική) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της οργάνωσης των 10 «διεπιχειρησιακών (B2B)» συνεδριάσεων σύναψης σχέσεων μεταξύ των τουριστικών πρακτόρων της ΕΕ και εκτός ΕΕ, ιδίως των ΜΜΕ, με την ευκαιρία των σημαντικών διεθνών τουριστικών εκθέσεων. Οι διεπιχειρησιακές (B2B) συνεδριάσεις θα στηρίξουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, κυρίως τις ΜΜΕ, κατά την εξεύρεση εταίρων και την προσφορά των προϊόντων και των υπηρεσιών τους στις εν λόγω διεθνείς αγορές.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
23/08/2016 00:00
21/09/2016 23:59
Άνευ αντικειμένου
26/09/2016 23:59
03/10/2016 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 180-322086 Διορθωτικό 17/09/2016 00:00
2016/S 161-290627 Προκήρυξη διαγωνισμού 23/08/2016 00:00