Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σχεδιασμός και αγορά διαφημιστικού χώρου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/08/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/10/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
COMM/DG/AWD/2016/196.
Σχεδιασμός και αγορά διαφημιστικού χώρου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ο σκοπός του παρόντος διαγωνισμού είναι ο σχεδιασμός και η αγορά διαφημιστικού χώρου σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έντυπα μέσα, οπτικοακουστικά μέσα και διαφημιστικές πινακίδες εξωτερικών χώρων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
13/08/2016 00:00
12/10/2016 23:59
26/10/2016 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Ψηφιακές εκστρατείες
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δραστηριοποιείται σε δεκάδες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των εξής: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Flickr, YouTube, Snapchat, Storify, Spotify, Reddit, Pinterest. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να χρειαστεί να διαφημιστεί σε: — 1 ή διάφορες από τις προαναφερθείσες πλατφόρμες, — επιγραμμικά μέσα ενημέρωσης, ειδησεογραφικές πύλες, εξειδικευμένες ιστοσελίδες, κ.λπ., — εθνικές πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ., Draugiem στη Λετονία), — ψηφιακά μέσα, πλατφόρμες και ιστοσελίδες που είναι άγνωστες κατά το χρόνο της σύνταξης των εν λόγω τεχνικών προδιαγραφών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί οι ανάγκες αυτές να ικανοποιηθούν σε ορισμένες ή όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και για ορισμένα ή όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η σύμβαση καλύπτει ενδεχομένως τα 7 ακόλουθα είδη δραστηριοτήτων: 1. σχεδιασμός χώρου σε μέσα ενημέρωσης, 2. αγορά χώρου σε μέσα ενημέρωσης, 3. παραγωγή/προσαρμογή διαφημίσεων, 4. διαχείριση και αυτοεξυπηρέτηση σχετικά με χώρο σε μέσα ενημέρωσης, 5. παρακολούθηση, 6. αξιολόγηση, 7. στρατηγικός/προηγμένος σχεδιασμός.
Παρτίδα 2
Ολοκληρωμένες εκστρατείες
Στο πλαίσιο εκστρατειών επικοινωνίας και άλλων σχεδίων επικοινωνίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρησιμοποιεί διάφορους διαφημιστικούς διαύλους για την προβολή των δραστηριοτήτων του: έντυπα μέσα (έντυπη διαφήμιση σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία έντυπα, περιοδικά, εξειδικευμένο τύπο, επαγγελματικούς καταλόγους, κ.λπ.), οπτικοακουστικά μέσα (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, κ.λπ.), ψηφιακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης/ψηφιακές διαφημίσεις, κινηματογράφο (π.χ. σύντομα διαφημιστικά βίντεο, διαφημιστικές διαφάνειες, κ.λπ.), μέσα εξωτερικών χώρων [πινακίδες/οθόνες, σιδηροδρομικοί σταθμοί, αεροδρόμια, τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες, άλλα μέσα εξωτερικών χώρων, κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο και στο Λουξεμβούργο καθώς και Γραφεία Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη (ειδικές τεχνικές πληροφορίες παρέχονται εφόσον ζητηθούν)]. Σύμφωνα με τις ανάγκες του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβάλλει διαφημίσεις σε ορισμένα ή όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και σε ορισμένες ή όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Η σύμβαση θα πρέπει να καλύπτει ενδεχομένως τα 7 ακόλουθα είδη δραστηριοτήτων: 1. σχεδιασμός χώρου σε μέσα ενημέρωσης, 2. αγορά χώρου σε μέσα ενημέρωσης, 3. παραγωγή και προσαρμογή διαφημίσεων, 4. διαχείριση χώρου μέσων, 5. παρακολούθηση, 6. αξιολόγηση, 7. στρατηγικός/προηγμένος σχεδιασμός.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 156-281957
Προκήρυξη διαγωνισμού
13/08/2016 00:00