Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες διάθεσης προσωρινού προσωπικού.
Αναθέτουσα αρχή:
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/08/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/10/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EIOPA/OP/121/2016.
Υπηρεσίες διάθεσης προσωρινού προσωπικού.
Παροχή του απαραίτητου προσωρινού προσωπικού σύμφωνα με τα απαιτούμενα προφίλ ικανοτήτων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
17/08/2016 00:00
04/10/2016 17:00
11/10/2016 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υπηρεσίες προσωρινής στελέχωσης για προφίλ διοικητικής διαχείρισης και διεύθυνσης γραφείου
Παροχή υπηρεσιών προσωρινής στελέχωσης για προφίλ διοικητικών βοηθών στους τομείς Ανθρωπίνων Πόρων, Πληροφορικής, χρηματοοικονομικών ή σε οποιονδήποτε άλλο επιχειρησιακό τομέα είναι υπεύθυνη η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA).
Παρτίδα 2
Υπηρεσίες προσωρινής στελέχωσης για εμπειρογνώμονες διαχείρισης έργου
Παροχή υπηρεσιών προσωρινής στελέχωσης για εμπειρογνώμονες διαχείρισης έργου.
Παρτίδα 3
Υπηρεσίες προσωρινής στελέχωσης για εμπειρογνώμονες χρηματοπιστωτικών αγορών
Παροχή υπηρεσιών προσωρινής στελέχωσης για εμπειρογνώμονες των χρηματοπιστωτικών αγορών για παράδειγμα στον τομέα των ασφαλίσεων και συντάξεων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 157-284354
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/08/2016 00:00