Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αναθεώρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σχετικά με τα μέσα και τα προγράμματα συλλ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/09/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/10/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JUST/2015/RPPI/PR/RIGH/0218.
Αναθεώρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σχετικά με τα μέσα και τα προγράμματα συλλογής δεδομένων της ΕΕ.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά, μέσω πιλοτικού σχεδίου στον προϋπολογισμό της ΕΕ, τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης ομάδας εμπειρογνωμόνων για να πραγματοποιήσουν την αναθεώρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ, ένα μέσο ή μια συμφωνία με τρίτα μέρη που περιλαμβάνει τη συλλογή, διατήρηση, αποθήκευση ή μεταφορά προσωπικών δεδομένων («Αναθεώρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σχετικά με τα μέσα και προγράμματα συλλογής δεδομένων της ΕΕ»). Στόχος του εν λόγω πιλοτικού σχεδίου είναι η καθιέρωση και η παροχή στήριξης προς μία ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για να εκτελέσουν την εν λόγω αναθεώρηση.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε την ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3 της παρούσας προκήρυξης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
08/09/2016 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
21/10/2016 12:00
25/10/2016 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 201-362369 Διορθωτικό 18/10/2016 00:00
2016/S 173-310498 Προκήρυξη διαγωνισμού 08/09/2016 00:00