Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ετήσιοι εσωτερικοί έλεγχοι για την περίοδο 2017-2020 του συστήματος περιβαλλοντι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/09/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/10/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
HR/R3/PO/2015/043.
Ετήσιοι εσωτερικοί έλεγχοι για την περίοδο 2017-2020 του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα διαδικασία διαγωνισμού έχει στόχο την υπογραφή μιας σύμβασης-πλαισίου με υπηρεσίες ελέγχου, οι οποίες θα είναι υπεύθυνες για τη διενέργεια του ετήσιου εσωτερικού ελέγχου EMAS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο από το 2017 έως το 2020 (4 έτη) καθώς και για τη σύνταξη των αντίστοιχων εκθέσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
29/09/2016 00:00
31/10/2016 23:59
08/11/2016 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 188-337012
Προκήρυξη διαγωνισμού
29/09/2016 00:00