Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πιλοτικό σχέδιο WORTH: πλατφόρμα για εταιρικές σχέσεις μεταξύ σχεδιαστών και μετ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/04/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/06/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
293/PP/ENT/CIP/13/B/N02C05.
Πιλοτικό σχέδιο WORTH: πλατφόρμα για εταιρικές σχέσεις μεταξύ σχεδιαστών και μεταποιητικών ΜΜΕ σε βιομηχανίες καταναλωτικών...
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν τα εξής: δημιουργία, τυποποίηση, έναρξη και διαχείριση της πλατφόρμας με διαφανή αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο· εντοπισμός σχεδιαστών και λοιπών εμπειρογνωμόνων που ειδικεύονται στη στήριξη επιχειρήσεων και είναι πρόθυμοι να συνάψουν εταιρικές σχέσεις με ΜΜΕ· εντοπισμός ΜΜΕ, πολύ μικρών επιχειρήσεων και βιοτεχνών που ενδιαφέρονται να λάβουν στήριξη από και να συνάψουν δεσμούς με σχεδιαστές και λοιπούς εμπειρογνώμονες· επιλογή και αντιστοίχιση κάθε μικρής επιχείρησης με έναν σχεδιαστή (και λοιπούς εμπειρογνώμονες, εάν χρειαστεί)· καθώς και τυποποίηση διεθνικών εταιρικών σχέσεων μεταξύ σχεδιαστών από 1 χώρα και, ειδικότερα, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από άλλη χώρα. Επίσης, η πλατφόρμα: θα στηρίξει τον σχεδιαστή και τη ΜΜΕ στον προσδιορισμό και τη δημιουργία νέων ειδών που βασίζονται στο σχέδιο, είτε σε επίπεδο ενός πρωτοτύπου είτε μιας περιορισμένης σειράς· θα βοηθήσει τους σχεδιαστές και τις ΜΜΕ να δημιουργήσουν επαγγελματικούς δεσμούς αμοιβαίου συμφέροντος· και θα υλοποιήσει δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης πληροφοριών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
30/04/2013 00:00
28/06/2013 23:59
28/06/2013 23:59
05/07/2013 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 084-140903
Προκήρυξη διαγωνισμού
30/04/2013 00:00